top of page

תרגום תסריט לאנגלית

תרגום תסריט לאנגלית דורש שורה של מיומנויות ייחודיות מצד המתרגם או המתרגמת.

על המתרגם להיות בקיא בשפה האנגלית המדוברת, בעולם הקולנוע על כל מונחיו המקצועיים, ובפורמטים השונים של תסריט.

חשוב מאוד לבקש דוגמת תרגום תסריט מסודרת. דוגמה שכזאת תראה לכם מיד עד כמה בקיא המתרגם בטרמינולוגיה קולנועית ועושה שימוש בתוכנות הנהוגות בשימוש בתעשייה.

תרגום תסריט לאנגלית – תסריט מלא

תרגום תסריט מלא כולל את הדיאלוגים ואת הוראות הבימוי והצילום. יש לוודא כי המתרגם בקיא במונחים המקצועיים המקובלים בתעשייה והקשורים לפורמט דיאלוג, תיאור תנועות מצלמה, תיאורי שוטים, זוויות צילום, הוראות משחק ועוד.

גם לתרגום טריטמנט לאנגלית או לתרגום סינופסיס לאנגלית ישנם פורמטים וכללים המקובלים בתעשייה. כדאי לבקש דוגמאות עבודה קודמת מהמתרגם או המתרגמת לפני תחילת תהליך התרגום על מנת לבדוק את רמת הידע והבקיאות המקצועית.

תרגום תסריט לאנגלית – דוגמת תרגום

כל שנכתב מעלה מחזיר אותנו לחשיבות דוגמת התרגום. גם דוגמת תרגום קצרה של תרגום תסריט לאנגלית תוכל להדגים את מידת הבקיאות של המתרגם או המתרגמת גם בשימוש בשפה וגם בטרמינולוגיה מקצועית. מרבית מתרגמי התסריטים עושים שימוש בתוכנות כגון Final Draftולא במעבדי תמלילים רגילים.

תרגום תסריט לאנגלית – עריכת תרגום

בכל סוג של כתיבה ספרותית, עריכה לשונית של התרגום היא בעלת חשיבות מכרעת להצלחת הפרויקט. הסטנדרטים הגבוהים בתעשייה מחייבים דיוק ורמה מקצועית גבוהה. כל סופר או סופרת, מתרגם או מתרגמת זקוקים לבדיקה מקצועית של הטקסט שלהם על מנת לוודא שהוא נקי מטעויות ושגיאות דקדוק.

תרגום תסריט לאנגלית – בחירת המתרגם או המתרגמת

כאמור, בחירת המתרגם או המתרגמת צריכה להתבצע על סמך דוגמת תרגום. כמו כן, צריך לבדוק אם קיימת התאמה סגנונית לאופי התסריט שלכם. לכל מתרגם ומתרגמת יש את הסגנון הייחודי שלהם. מתרגם שיתאים לסדרה היסטורית שבה נעשה שימוש בשפה גבוהה עשוי שלא להתאים לדרמת פשע עכשווית שמתרחשת ברחובות תל אביב.

אשמח לענות על כל שאלה בנוגע לתרגום תסריט לאנגלית ולספק דוגמאות תרגום עבור הסרט או סדרת הטלוויזיה שלכם.

לפרטים נוספים בנוגע לתרגום תסריט לאנגלית או תרגום ספר לאנגלית – ירון רגב – 054-7275110 – tomrgpm@gmail.com

Comments


bottom of page